Kontakta gärna

Anders Olsson vid frågor

Vi sätter mjukt mot hårt


Hårdheten på vatten varierar kraftigt mellan olika platser i världen. Det har bland annat att göra med hur berggrunden ser ut. Hårdheten beror på hur mycket mineraler vattnet innehåller, framförallt kalcium och magnesium.

Det finns inget som visar att ett hårdare vatten skulle vara farligt att dricka. Däremot orsakar hårt vatten kalkavlagringar i till exempel vattenberedare, diskmaskiner och tvättmaskiner. Men det finns enkla lösningar. Tillsätter man salt blir vattnet mjukare.


Våra produkter

Vattenavhärdning

Hårt vatten skapar stora problem med avlagringar i rör och hushållsapparater. Salt (NaCl) används för att byta de hårda jonerna i vattnet (kalcium och magnesium) till den mjuka jonen natrium. Vi använder vakuumsalt i våra produkter. Det är det renaste salt som finns och lämnar inga avlagringar eller rester.


Compact salt är ett extra grovt (2-8 mm) pressat salt avsett för upplösning i vatten (lakeberedning) till regenereringsfilter för vattenavhärdning. Levereras i säck (20 kg).

Ett vakuumsalt med kulformiga korn av storleken 1 - 4 mm. Granularsalt har en hög renhetsgrad och används framförallt till vattenavhärdning, lakeberedning och hudsaltning. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Salttabletter används i mjukvattenfilter för regenerering av den filtermassa som har till uppgift att byta kalcium- och magnesiumjoner mot natriumjoner. Genom att salttabletter är framställda av vakuumsalt garanteras renheten och därmed minimeras driftstörningar i mjukvattenfiltret. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (15 och 25 kg).

Ett grovt (0,8 - 3,2 mm) stensalt för användning till bl.a. avhärdning av vatten. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Ett finfraktionerat, högraffinerat salt med en kubisk kristallform. Vakuumsalt framställs genom att stensalt upplöses till mättad saltlösning som efter sedimentering och filtrering återkristalliseras under vakuum. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).


Buffrande och pH-påverkande produkter

Natriumkarbonat, också kallad kalcinerad soda, är tillverkad från salt (NaCl). Den är vit till färgen och varan är granulerad. Kvaliteten är tung och har en bulkdensitet på 0.95 - 1.05 kg/dm3. Levereras i bulk.

Kontakta Anders

Telefon

0729 75 30 55


E-post

anders.olsson@salinity.com

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkommer enligt dina önskemål.

You seem like a robot to our systems. Please try again.

* Obligatoriska fält