Kontakta gärna

Kristofer Bergvall vid frågor

På femtiotalet tog vi ett kliv ut i hagen


Lantbrukssektorn är, och har länge varit, en viktig kundgrupp för SALINITY. Redan på 1830-talet såldes saltsten och annat till bönderna i Västsverige. Sedan dess har vi utvecklat många nya tillsatsmedel och produkter, ofta i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.


Våra slickstenar är tillverkade av det finaste och renaste stensaltet som bara innehåller godkända fodertillsatser registrerade hos Jordbruksverket. Vårt ensileringsmedel Safesil genererar ett ensilage med ett högt näringsvärde och en hög hygienisk kvalitet och är i kombination med kraftfoder i olika mängd grunden för all lönsam mjölk- och köttproduktion.

våra produkter

Ensilering

Safesil är den nya generationens tillsatsmedel för att skapa ett högvärdigt ensilage. Många tillsatsmedel fungerar bra för vissa grödor eller för vissa ts-halter eller bara under själva inläggningen och den primära fermenteringen. Safesil är ett trippelverkande tillsatsmedel som fungerar under alla omständigheter dvs, upp till 50% ts-halt, för alla grödor, för alla ensileringsmetoder.


Safesil består enbart av godkända livsmedelstillsatser; Kaliumsorbat (E202) och Natriumbensoat (E211) som före kommer naturligt i många frukter och bär och är mycket effektiva mot bakterier, jäst och mögel samt Natriumnitrit (E250) som är gasverkande och framförallt är effektivt mot bakterier.

Ett kemiskt flytande tillsatsmedelför ensilering av grödor med en torrsubstanshalt på 15 - 50 %. Safesil passar till ensilering av gräs och baljväxter samt i alla lagringssystem; plansilos, torn, balar, slangar, korvar och limpor. Safesil är effektivt främst mot clostridiabakterier men även bakterier, jäst och mögel och minskar viktförlusterna. Safesil är inte korrosivt, klibbar inte igen munstycken och rengöringen går lätt med bara vanligt vatten. Safesil har bevisad funktion och är certifierat av DLG i klasserna 1a, 1b, 1c, 2 och 5a. Levereras i bulk, 1 000 L IBC-container, 200 L fat eller 25 L dunk.

Ladda ner PDF

Ett kemiskt flytande tillsatsmedelför ensilering av grödor med en torrsubstanshalt på 15 - 45%. Challenge passar till ensilering av gräs och baljväxter samt i alla lagringssystem; plansilos, torn, balar, slangar, korvar och limpor. Challenge är effektivt främst mot clostridiabakterier men även bakterier, jäst och mögel och minskar viktförlusterna. Challenge är inte korrosivt, klibbar inte igen munstycken och rengöringen går lätt med bara vanligt vatten. Levereras i bulk, 1 000 L IBC-container, 200 L fat eller 25 L dunk.

Safesil COOLTMR är ett konserverande medel för tillsats i mixervagn. Det motverkar varmgång i mixervagnen och på foderbordet, bibehåller ett högt foderintag och minimerar näringsförlusterna. Finns i 12 L hink.


Foder

De flesta växtceller innehåller för lite natrium för att våra husdjurs behov ska tillgodoses. Därför bör alla våra husdjur utfodras med salt för att må bra och kunna producera och prestera under bästa möjliga förutsättning.


Våra slickstenar är tillverkade i Sverige med en speciell högtrycksmetod vilket gör dem hållbara i hantering och tåliga mot regn. Slickstenarna innehåller bara godkända fodertillsatser. Vårt fodersalt finns i olika storleks fraktioner och förpackningsstorlekar.Våra slickstenar finns som 2 kg eller 10 kg stenar, utan eller med tillsatser (mineraler, spårämnen eller vitaminer) anpassade för olika djurslag. Slickstenarna kan användas i både konventionell och ekologisk produktion.

Fodersalt finns som medelgrovt (0,16-1,6 mm) eller grovt (0,8-3,2 mm) salt. Används främst till foderblandningar och i foderautomater, till hösaltning och kan även användas som tarmsalt. Levereras i bulk, storsäck (1000 kg), småsäck (25 kg) och hink (8 kg).

För högpresterande hästar och till foderblandningar. Naturligt stensalt av livsmedelskvalitet. Används som komplement till slicksten för hästar i träning eller foderblandning för hästar som inte tillgodoser sitt behov genom slicksten. Då hästar svettas förlorar de mycket salt. Salt hjälper till att återställa prestationsförmågan snabbare efter ansträngning. Levereras i 8 kg hink med doseringsinstruktioner.

Foderurea är en intressant kvävekälla för idisslare då vommens mikrober kan omvandla urean till protein. Genom att tillsätta urea till foderstater med lågt innehåll av vomnedbrytbart protein kan man utnyttja mikrobernas förmåga att omvandla ickeproteinkväve till protein. Urean passar mycket bra till foderstater med hög andel majs- och/eller helsädes ensilage där proteininnehållet är låg. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25kg).

Natriumbikarbonat används omfattande i många applikationer. Inom lantbruket används den som natriumgiva. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Snäckskal är en ren naturprodukt vars huvudbeståndsdel är kalciumkarbonat. De torkade och krossade skalen är mellan 2 till 5 mm och kan användas till rent hönsfoder eller som topdosering i foderblandningar. Levereras i storsäck (1200 kg) och småsäck (15 kg).


Växtnäring

För att skördarna ska bli bra måste det finnas en balans mellan tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen. I vårt sortiment hittar ni natriumprodukter för tilläggsgödsling som ger god skördehöjande effekt.

Besal är vårt alternativ till natriumgödsling. Det är billigt och innehåller en hög andel natrium (38%). Rekommendationen är ca 60-70 kg Na/ha dvs ca 160 kg Besal. Besal skall spridas före sådd eftersom sockerbetan har ett tidigt behov av natrium. Spridningen kan ske med centrifugal eller rampspridare. Levereras i storsäck (750 kg).

UREA tillverkas av ammoniak och koldioxid och används bl a som gödselmedel. Den är vit i färgen och levereras i granuler på 1-3 mm. Levereas i bulk, storsäck (500-1000 kg) samt småsäck (15-25 kg).

Dammbindning

Dammbindning är en klok och kostnadseffektiv investering i din grusväg. Kalciumklorid och magnesiumklorid, som är hygroskopiska salter, absorberar fukt ur luften och bildar en saltlösning som tränger ner i slitlagret och omger gruspartiklarna med en fuktig hinna. Eftersom saltlösningen har en högre ytspänning och lägre ångtryck än vatten stannar fukten kvar i vägen även vid höga temperaturer och torka.

Hygroskopiskt salt i flingform för bl a dammbindning av grusvägar, snö- och issmältning, gjutning av betong och ballast i däck. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Magnesiumklorid i flinga för användning till dammbindning av grusvägar, ridhus samt snösmältning. Levereras i storsäck (1000 kg) samt småsäck (25 kg).


Övriga produkter

Absodan baseras på råmaterialet moler som är ett miljövänligt material med starka, absorberande egenskaper. Moler är ett unikt material som endast förekommer på norra Jylland i Danmark. Mer än 50 miljoner år gamla avlagringar av fossila kiselalger, lera och vulkanisk aska bildar ett poröst material som genom sofistikerat förarbete blir till ett formidabelt, absorberande granulat med mycket stark uppsugningsförmåga. Absodan täcker alla behov av absorptionsmedel för spill på fasta underlag. Levereras i säck (10 och 20 kg).

Detta är ett finkornigt stensalt särskilt lämpat till deg. Bagerisaltet utvinns ur miljontals år gamla saltavlagringar i berggrunden och renas därefter. Levereras i småsäck (25 kg).

Gatusalt är ett stensalt som bryts i gruvor, krossas och siktas till lämplig fraktion. Saltet bryts i utvalda delar av saltgruvorna och håller därför hög kvalitet. Gatusalt levereras i bulk, storsäck (1000 kg), småsäck (10 kg och 25 kg) samt hink (12,5 kg).

Grovt havssalt används företrädesvis till fisk, hösaltning och halkbekämpning, men även till textilberedning. Levereras i storsäck (1000 kg) samt småsäck (25 kg).

Vakuumsalt med nitrittillsats används för att hindra mikroorganismers (Clostridium Botulinum) tillväxt i köttprodukter. Det är ett finfraktionerat, högraffinerat salt med kubformade kristaller och en hög renhetsgrad. Innehåller 0,6 % natriumnitrit. Levereras i småsäck (25 kg).

Ett grovt (0,8 - 3,2 mm) stensalt för användning till bl.a. avhärdning av vatten. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).


Kontakta Kristofer

Telefon

0704 80 02 11


E-post

kristofer.bergvall@salinity.com

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkommer enligt dina önskemål.

You seem like a robot to our systems. Please try again.

* Obligatoriska fält