Kontakta gärna

Anders Olsson vid frågor

Nästan allt salt används inom industrin


93 procent för att vara exakt. Det används inom olika kemiska processer, allt från att göra hårt vatten mjukare till att göra mjuka plaster hårdare. Vi levererar salter och baskemikalier för den kemiska industrin och för tillverkning av rengöringsmedel och olika plaster, papper, hud och skinn.

Salt är en viktig komponent när man tillverkar PVC. Det är en klimatsmart plast som består av 57 procent salt och 43 procent naturgas. Salt är också en viktig beståndsdel för glastillverkning i form av flussmedel som har till uppgift att sänka smälttemperaturen och viskositeten hos glaset.


Våra produkter

Industri

Vi har ett brett sortiment av baskemikalier som riktar sig till kunder inom tvättmedel, hudbearbetning, papper & massa, läkemedel, kemi och rökgasrening.

Ammoniumsulfat är ett lättlösligt salt av ammoniak och svavelsyra som används inom flertalet industrier. Det lämpar sig väl för inblandning i flytande gödselmedel, som avkalkningsmedel eller till flamskydd av papper, trä och textil. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Som avhärdningssalter kan erbjudas både granularsalt och salttabletter i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Som dammbindningssalter kan erbjudas både magnesium- och kalciumklorid i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Vitt, kristalliniskt pulver. Används i kemisk industri, fodertillsatser, farmaceutisk industri, rökgasrening, livsmedelsindustri, tvätt och diskmedel, som släckmedel, läderbearbetning samt i pappersindustrin. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Natriumkarbonat, också kallad kalcinerad soda, är tillverkad från salt (NaCl). Den är vit till färgen och varan är granulerad. Kvaliteten är tung eller lätt. Levereras i bulk, storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Ett grovt (0,8 - 3,2 mm) stensalt för användning till bl.a. avhärdning av vatten. Levereras i bulk, storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Urea används bl a till rökgasrening och i bindemedel inom boardindustrin. Levereras i bulk, storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).

Ett finfraktionerat, högraffinerat salt med en kubisk kristallform. Vakuumsalt framställs genom att stensalt upplöses till mättad saltlösning som efter sedimentering och filtrering återkristalliseras under vakuum. Levereras i storsäck (1000 kg) och småsäck (25 kg).


Kontakta Anders

Telefon

0729 75 30 55


E-post

anders.olsson@salinity.com

Vill du bli kontaktad?

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkommer enligt dina önskemål.

You seem like a robot to our systems. Please try again.

* Obligatoriska fält