Saltkoll spelar roll

6 tips på hur livsmedelsproducenter kan bidra till en minskad saltkonsumtion.

Att salthalten i den mat vi äter har påverkan på vår hälsa är ett välkänt faktum för de flesta livsmedelsproducenter. Idag konsumerar en genomsnittlig person i Sverige dubbelt så mycket salt jämfört med Livsmedelsverkets rekommendationer. I salt finns det natrium som i alltför höga halter kan resultera i förhöjt blodtryck och ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke. Som en följd av detta har hög saltkonsumtion utvecklats till att bli en viktig folkhälsoutmaning att hantera för såväl individer och livsmedelsproducenter som för samhället i stort.

75%

Då ungefär 75% av det salt vi konsumerar kan kopplas till olika typer av livsmedel eller mat som tillagas i restaurangkök finns det en gyllene möjlighet för livsmedelsproducenter att ta ansvar (och kanske stafettpinnen?) genom att börja påverka konsumenter att minska sin saltkonsumtion och därmed natriumintag. Ansvaret för vad vi stoppar i oss ligger ju så klart i slutändan alltid på individen, men en fråga vi bör ställa oss är hur både samhället och livsmedelsproducenter kan öka kunskapsnivån om saltets påverkan och hjälpa konsumenter att fatta mer välinformerade beslut kring sin saltkonsumtion - och minska den.

Låt oss kika närmare på hur.

Image
storkök
En debatt som saknar krydda?

En debatt som saknar krydda?

Att livsmedel behöver transformeras till att innehålla en lägre salthalt är något samtliga livsmedelsproducenter idag behöver jobba för. Samtidigt som engagerade konsumentorganisationer och samhällsdebatten i stort driver på för en förändring har också WHO kommunicerat ett gemensamt mål till samtliga medlemsländer om att salthalten i livsmedel ska sänkas med hela 30% innan 2025. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen har många av medlemsföretagen därför gjort försök att både sänka salthalten i sina produkter och erbjuda nya produkter med uttalat lägre salthalt för att bidra till den viktiga och nödvändiga förflyttningen mot mer hälsosamma matvanor.

 

Satsningarna på nya produkter med lägre salthalt har dock ofta misslyckats som ett resultat av att konsumenterna helt enkelt inte ser frågan om salthalten i maten som så pass viktig att det är värt att bryta invanda mönster. Utan konsumenternas stöd är det svårt att sälja in produkter som löper stor risk att bli “hyllvärmare” till landets butiker och som en följd har produktionen många gånger fått läggas ner.  

 

Utöver att innovera kring sin produkt i syfte att minska salthalten blir det alltså centralt för livsmedelsproducenter att få med sig konsumenterna på tåget mot en mer hållbar utveckling. Frågan är vilka aktiviteter som konkret kan genomföras i syfte att uppnå den önskade effekten och få konsumenterna att intressera sig mer för saltets påverkan?

6 tips på hur du kan salta argumenten

6 tips på hur du kan salta argumenten

Dagens konsumenter är generellt sett både upplysta och pålästa när det gäller hälsa och välmående. Det råder ingen större tvekan om att det finns ett ständigt växande intresse för att hålla kroppen i trim med kost och träning för att både må bra här och nu samt lägga en stabil grund för framtiden. Som ett resultat av ett ökat fokus på kosten har allt fler konsumenter börjat att intressera sig mer för innehållsförteckningar och näringsvärdesdeklarationer på livsmedel och tar sig oftare tid att scanna igenom dessa innan ett köpbeslut fattas. Även om salthalten kanske inte står högst upp på listan över orosmoln så är den en del av innehållet som nagelfars i allt större utsträckning.

 

I svallvågorna av ett ökat intresse för vad vi äter finns det troligtvis mycket du som livsmedelsproducent kan bidra med i syfte att skapa förändring och få konsumenterna mer intresserade av produkter med lägre salthalt:

listan 6 tips

  1. Förse dina konsumenter med transparent och pedagogisk information om hur salt påverkar oss. Vi har länge haft en livlig debatt om socker, fett och övriga tillsatser i vår mat där det har blivit hög tid för salt att också hamna högt upp på agenda
  2. Förklara varför du har valt att göra förändringar i din produkt och vilka fördelar en sänkt salthalt har. Använd dig av konkreta fakta som understödjer dina argument.
  3. När du har lyckats att sänka dina produkters salthalt, var noga med att signalera det på din produkt med hjälp av både vedertagna och egna märkningar (givetvis baserat på de regelverk som finns på området)
  4. Komplettera information direkt relaterad till själva produkten med smart kommersiell information i form av marknadsföring som lyfter upp frågan om salthalt på konsumenternas agendor och stöttar ett förändrat köpbeteende
  5. Relatera arbetet med sänkt salthalt till ditt övergripande hållbarhetsarbete då frågan om en mer hållbar livsmedelskonsumtion har en direkt bäring på flera av de sociala målen inom ramen för FN:s globala hållbarhetsmål
  6. Aktivera dig i olika nätverk kopplade till frågan om saltreduktion där du tillsammans med andra branschkollegor kan vara med och driva på en förändring och innovera tillsammans. Ett gyllene exempel på det är forsknings- och innovationsprojektet ReduSalt som bedrivs av RISE och Vinnova och samlar branschaktörer för ett gemensamt arbete för ökad saltreduktion
Vi hjälper dig!

Vi hjälper dig!

På Salinity har vi en lång och bred erfarenhet av salt i alla dess former och hjälper dig gärna med tips och tricks kring hur du kan snacka salt med dina konsumenter. Vårt smarta havssalt Saltwell kan dessutom bidra till att sänka natriumhalten i dina livsmedel med hela 35% och ökar möjligheterna till en snabbare omställning.

 

Nyfiken på att få reda på mer? Tveka inte att ta en kontakt.

 

SALTWELL är ett naturligt havssalt som utvinns ur ett miljon år gammalt underjordiskt hav i Chile. Under utvinningsprocessen reagerar saltets naturliga innehåll av både natrium och kalium på ett sätt som skapar ett unikt och helt ekologiskt lågnatriumsalt med hela 35% lägre natriumhalt än vanligt salt. SALTWELL kan oftast ersätta det vanliga saltet 1:1 utan att kompromissa med vare sig smak eller kvalité.

 

Besök http://www.salinity.se/produkter/livsmedelsindustri/lagnatriumsalt eller http://www.saltwellsalt.com/ och läs mer om hur du kan använda SALTWELL för att skapa mer hållbara produkter.